Train2Sustain

Developing capacity to teach sustainability in VET 2020-1-FI01-KA2020-066632

                   

 

MÅLGRUPP: Den primära målgruppen är lärare och utbildare inom alla yrkesområden inom yrkesutbildningen

LÄNGD: 1.12.2020-31.1.2033

PROJEKTETS BUDGET: € 246 560

FINANSIERING: Erasmus+ KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practice)

PARTNERS: Vamia/Vaasan Kaupunki, Suomi (koordinaattori), Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä Omnia – Finland, Edificio ATEC -Portugal, EUCSYD- Danmark, bit Schulungscenter – Österrike

WWW-SIDA: www.train2sustain.eu

Projektbeskrivning:

Train to Sustain -developing capacity to teach sustainability in VET är ett tvåårigt sektorsövergripande projekt. Målet är att utveckla färdigheterna hos lärare inom yrkesutbildningen att vägleda sina kollegor och studerande i ämnena hållbarhet, cirkulärekonomi och Lean i kombination på ett innovativt sätt – Träna instruktören! Undervisningsmetoden syftar till att vara interaktiv, experimentell och inkluderande.

I  projektet deltar fem partners inom yrkesutbildningen från Finland, Danmark, Österrike och Portugal. Alla partners arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Arbetet kommer att utvecklas i samarbete med associerade partners från arbetslivet och Lean-principerna kommer från Eramus + -projektet Lean for Work och Lean for Life. Detta strategiska partnerskap utvecklar och producerar innovativa tillvägagångssätt för kompetensutveckling av yrkesutbildare inom hållbarhet i kombination med Lean för att utbilda studerande för arbetslivet. Vårt mål är att ge alla studerande värdefull kunskap och färdigheter om hållbarhet.

Mål:

  • Att bygga lärares / utbildares kapacitet och självförtroende för att undervisa i hållbarhet och cirkulär ekonomi i kombination med Lean-principer på innovativa sätt.
  • Att erbjuda långvarig kompetensutveckling som sprider partnerns expertis inom hela partnerskapet och uppmuntra synergier mellan organisationer inom olika yrkesutbildningsdiscipliner och olika länder
  • Att öka kapaciteten hos varje partnerorganisation att utveckla hållbarhetsfrågor på organisations nivå och att öka samarbetet med arbetslivet i dessa frågor.
  • Att sprida digital kunskap och digitala färdigheter mellan partnerna
  • Att öka varje organisations förmåga att samarbeta i hållbarhetsfrågor på EU / internationell nivå.

Projektets resultat:

Ett högkvalitativt utbildningspaket som innehåller fyra helheter som piloteras med yrkesutbildningslärare.

  1. Grundläggande utbildningspaket om hållbarhet, cirkulär ekonomi och Lean-filosofi. Vad är vad? Varför? Hur?
  2. En elektronisk verktygslåda som innehåller uppgifter och övningar för att underlätta inlärning
  3. Fyra digitala virtuella 360-miljöer från olika branscher med information och individuella uppgifter
  4. Instruktioner / manual för läraren

Allt material produceras på engelska, finska, danska, tyska, portugisiska, svenska och finns på projektets webbplats.

PROJEKTKOORDINATOR HOS VAMIA: Katarina Sandbacka

KONTAKTUPPGIFTER: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi