Sök

Anvisningar för att ansöka om studiesociala förmåner

Ansökan om studiesociala förmåner via Studenta från och med 1.2.2023

 • Ansök om förmånerna i efterskott, åtminstone var tredje månad.
 • Fyll i ansökan (dagpenning, familjebidrag, rese- och inkvarteringsersättning) i Studenta och försäkra dig om att du har lagt in din IBAN och bankens BIC i Studentas Grunduppgifter.
 • Bifoga vid behov kvitton som bild eller fil i Studentas plats för dokument (Vamia betalar vissa förmåner endast mot kvitto). Uppgifternas riktighet kontrolleras vid behov.
 • Du behöver inloggningsuppgifter till Studenta för att ansöka om förmånerna.

Ytterligare information: Läroavtalstjänstens utbildningssekreterare tfn 040 661 4033, laroavtal@vamia.fi


DIGIHELP hjälper till med de studerandes inloggningsuppgifter och även i allmänhet med datoranvändning.

 • Sampo-campus (Smedsbyvägen 16) må kl. 9-15, VamiaGuide
 • Hansa-campus (Krutkällarvägen 2) ti-fr kl. 8-15, C266

digihelp@vamia.fi, tfn 040 131 9380

Att ansöka

Börja genom att gå till Vamias hemsida och välj  Viktiga länkar under Till studerande.

1. Att logga in i Studenta:

 • Logga in i Studenta med dina inloggningsuppgifter;  efternamn.fornamn och ditt lösenord. (Kontakta DIGIHELP om du inte har inloggningsuppgifterna eller om du har glömt ditt lösenord.)
Urklipp från Studentas inloggningssida

2. Att ansöka om förmånerna i Studenta

De studiesociala förmånerna finns under Utbildning > Studiesoc.förm.

Urklipp från sidan för Studiesociala förmåner

På den här sidan öppnas de förmåner som den studerande har rätt till enligt det beslut som sänts hem till den studerande. Förmånerna syns även på läroavtalet.

Ifall fälten inte öppnas har den studerande inte rätt till förmånerna och kan inte ansöka om dem (dagpenning, familjebidrag, rese- och inkvarteringsersättning).

Förmånerna ansöker man om i efterskott, inte i förväg.

Att fylla i ansökan:

 • Skapa en ny ansökan genom att välja Ny.
  • Ärende: Skriv exempelvis månad och år.
  • Avtal: Välj det läroavtal som din ansökan gäller.
  • Fr.o.m. och T.o.m.: Skriv den tidsperiod som din ansökan gäller (i efterskott).
Urklipp från sidan för ny ansökan

2.1. Dagpenning, 15 € per dag

Den studerande kan ansöka om dagpenning om förvärvandet och/eller påvisandet av kunnandet orsakat inkomstbortfall (oavlönad tid).

Skriv undervisningsdagarnas antal (st) i Dagpenning-fältet och datumen i Utredning.

Urklipp från sidan för dagpenning

2.2. Familjebidrag, 17 € per dag

Skriv undervisningsdagarnas antal (st) i Familjebidrag-fältet, antalet är i allmänhet samma som antalet dagpenningar. Skriv datumen i Utredning. 

Urklipp från sidan för Familjebidrag

2.3 Reseersättning

Den studerande har rätt att få ersättning för resekostnaderna om förvärvandet eller påvisandet av kunnandet kräver att den studerande åker över 10 kilometer i en riktning från sitt hem (eller sin arbetsplats) till läroanstalten. Den studerande har rätt till reseersättning för en tur- och returresa per vecka. Reseersättningen betalas enligt det billigaste resesättet mellan läroanstalten och hemmet (eller arbetsplatsen). De faktiska  avgångs- och ankomstplatserna beaktas vid utbetalningen. Till ansökan ska resebiljetterna bifogas. Uppgifternas riktighet kontrolleras vid behov.

1. Med egen bil:

Lämna fältet Reseersättning (€) tomtSkriv datumen, den faktiska resan och kilometrar i Utredning.

2. Med offentliga färdmedel:

Skriv resebiljetternas summa i fältet Reseersättning (€)  och datum, använt färdmedel och faktisk reserutt i Utredning. Lägg in kvitton i platsen för dokument i Studenta, spara originalen. Reseersättning kan samtidigt ansökas både för resa med egen bil och med offentliga färdmedel om skolvägen har krävt båda färdmedlen.

Urklipp från sidan för resa med egen bil
Urklipp från sidan för resa med offentliga färdmedel

2.4 Inkvarteringsersättning, 8 € per dag

En förutsättning för utbetalningen av ersättningen är att förvärvandet eller påvisandet av kunnandet kräver övernattning.

Skriv summan i fältet Inkvarteringsersättning (€) och undervisningsdagarnas datum i fältet Utredning.

Urklipp från inkvarteringsersättning

Kom ihåg att spara!

3. Att spara och ändra en förmånsansökan

En sparad, ansökt förmån syns på listan Utbildning > Studiesoc. Förm.

En förmånsansökan kan ändras genom att välja symbolen för penna. Det är inte möjligt att ändra en ansökan som redan har gått till utbetalning.

Urklipp från sidan för förmånsansökan

4. Att bifoga kvitton

Bifoga bilder av eventuella kvitton i Studenta Grundupgifter > Bilagor > Tillägga

Beskriv vilket kvitto det gäller och datum. Vid behov granskar Vamia uppgifternas riktighet.

Urklipp från sidan för bilagor

Försäkra dig om att du i Studentas Grunduppgifter har fyllt i ditt kontos IBAN och din banks BIC!

Exempel på bankers BIC:

Aktia  HELSFIHH / Danske Bank  DABAFIHH / Nordea NDEAFIHH / S-pankki SBANFIHH / Handelsbanken  HANDFIHH / OP OKOYFIHH / Nordea NDEAFIHH / POP Pankki POPFFI22 / Säästöpankki ITELFIHH / Ålandsbanken AABAFI22

Kom ihåg att spara uppgifterna! En sparad ansökan syns i systemet på Vamia och är klar för behandling. Någon separat bekräftelse sänds inte.

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.