Studeranderepresentation

Vid Vamia finns studeranderepresentation i följande arbetsgrupper:

  • Jämställdhets- och likabehandlingsgrupp
  • Studerandevårdsgrupp
  • Disciplinnämnden

Vi har också studentkårs- och tutorverksamhet. För verksamheten kan du få kompetenspoäng inom valfria studier. Om du är intresserad av studeranderepresentation så tala om det för din ansvariga lärare.