Search

CaBatt – Capacity Building for Battery Teachers in Vocational Education and Training

Projekttid
1.9.2023 -31.12.2025
Finansiär
KA220-VET – Ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanuudet
Budget
€ 250 000
Projektstadiet
Projektets webbsida

2023-1-FI01-KA220-VET-000160282

MÅLGRUPP: Lärare och instruktörer inom yrkesutbildning som arbetar med batteriutbildning

FINANSIERING: KA220-VET – Samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning

PARTNERS: Vamia yrkesskola/Vasa stad – Finland ( koordinator), Skellefteå Kommun – Sweden,  Fagskulen Vestland – Norway, ATEC Training Academy – Portugal, Technical university of Ostrava -Czech Republic

WWW-sida:

PROJEKTBESKRIVNING:

Konsortiet: Projektkonsortiet består av 5 partnerorganisationer från Finland, Sverige, Norge, Portugal och Tjeckien. Projektet är en spinoff från Erasmus-projektet The Alliance for Batteries Technology, Training and Skills (ALBATTS). Syftet är att göra några av resultaten från Albatts-projektet hållbara genom att tillhandahålla Erasmus-kurser för batteriindustrin.  Alla partner i detta projekt är också partner i Albatts-projektet.

Mål: Den framväxande batteriindustrin kommer att behöva en stor arbetsstyrka. Över 70 % av arbetstagarna är arbetare. Grundutbildning, omskolning och kompetenshöjning behövs, liksom kvalificerade lärare och utbildare. Med det här projektet vill vi ge yrkesutbildningslärare runt om i Europa toppmoderna batterikunskaper och nätverk som förbättrar yrkesutbildningsleverantörernas förmåga att tillhandahålla kvalitetsutbildning för batterisektorn. Detta projekt bygger på behov som identifierats i Erasmus+-projektet ALBATTS.

Implementering: 5 internationella tematiska utbildningskurser för yrkeslärare inom batterisektorn skapas och piloteras. De består av en online-del och ett 3-dagars kontaktlärande. Inlärningsevenemangen är tematiska och äger rum i Norge, Sverige, Finland, Portugal och Tjeckien. Varje kurs planeras och genomförs i enlighet med kvalitetsstandarder för Erasmus+-kurser under programområde 1 (Mobilitet I Utbildningssyfte För Enskilda Personer). Digitala märken utvecklas för varje kurs för att underlätta erkännande.

Projektets resultat: Genom att skapa högkvalitativa toppmoderna kurser som är berättigade till finansiering inom Erasmus+ programområde 1 (Mobilitet I Utbildningssyfte För Enskilda Personer) kan vi säkerställa ett ökat antal lärare med batterikunskaper och nätverk runt om i Europa. De kan erbjuda högkvalitativ utbildning för studenter som kommer att svara mot arbetskraftsbehovet i den framväxande batterisektorn och därmed underlätta den gröna omställningen i Europa. Projektet förväntas öka intresset för batteribranschen bland lärare på yrkesutbildningar.

Chef för internationella relationer
Sandbacka Katarina
040 711 7070
  • Förvaltning
Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.