Kombinationsstudier

Vid Vamia kan du på tre år avlägga både yrkesexamen och studentexamen samtidigt. Dubbelexamen ger den studerande en bredare grund för fortsatta studier. I arbetslivet ger en dubbelexamen även mervärde för arbetsgivarna.

Mera info från studiehandledaren