Föräldramöte för förstaårsstuderandes vårdnadshavare

Vamias årliga föräldramöte för förstaårsstuderandes vårdnadshavare ordnas vecka 38.

  • Tisdag 20.9 kl. 18 Sampocampus (finskspråkigt möte)
  • Torsdag 22.9 kl. 18 Hansacampus (tvåspråkigt möte)

Mötet för kombistuderandes vårdnadshavare börjar kl. 17.30 båda kvällarna.

Vårdnadshavarna till de svenskspråkiga studerandena inom säkerhetsbranschen har fått inbjudan till ett eget möte i klassrummet tisdag 20.9 kl. 18.15.

Inbjudan till vårdnadshavarna har skickats genom de studerande.

Välkommen på föräldramöte!