Strategiarahoitus 2019

HANKKEEN KESTO: 1.1.2019-30.6.2021

RAHOITTAJA: Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Projektipäällikkö Sirpa Suomalainen, Vamia, etunimi.sukunimi(at)vamia.fi , puh. 040 547 4028

TOTEUTTAJA: Vaasan kaupunki/Vamia

TAVOITE: Strategiarahoituksen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen

TOIMINTA: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen

  • Osaamiskartoitukset opettajille
  • HOKS osaamisen kehittäminen, valtakunnalliset materiaalit, yhtenäiset toimintatavat
  • HOKSien laatimisen nopeuttaminen, prosessin yhdenmukaistaminen
  • Koulutus- ja oppisopimusosaamisen lisääminen
  • Työelämäkumppanuussuhteiden luominen
  • Asiakkuussuhteiden koordinoitu hoitaminen, oma yhteysopettaja-malli
  • Opettajien työelämäjaksot
  • Ajantasaisen materiaalin sekä verkko-opintomahdollisuuksien luominen työpaikkaohjaajakoulutukseen
  • Työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttaminen