Professional Skills through Mobilities@vamia.fi

Professional Skills through Mobilities@vamia.fi 2018-2019, 2019-2020

KOHDERYHMÄ: Kaikki Vamian opiskelijat ja henkilökunta

KESTO: 1.6.2018—31.5.2021

HANKEKOORDINAATTORI VAMIASSA: Nina Korpela/Katarina Sandbacka

PARTNERIT: Vamian Eurooppalaiset partnerit ja yhteistyöpartnerit Vaasan alueella.

RAHOITUS: Erasmus+ K116 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa (Erasmus+ VET Mobility Charter)

YHTEISTIEDOT: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

Nina Korpela, tel + 358 40 7647516, nina.korpela@vamia.fi

HANKEKUVAUS: Professional_ Skills_through _Mobilities@vamia.fi hankkeen tärkein tavoite on lisätä kansainvälistä tietoisuutta ja taitoja sekä kehittää avaintaitoja elinikäiseen oppimiseen opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa. Tämä tapahtuu järjestämällä opiskelijoille työpaikalla oppimisen jaksoja ( 2 viikkoa-6 kk) ja henkilöstön koulutus-/ jobshadowingjaksoja Euroopassa. ECVETin periaatteita käytetään kaikessa yhteistyössä ja liikkuvuudessa. Ulkomaisten vieraiden vastaanottaminen Vamiaan ja Suomeen palvelee myös hankkeen tavoitteita.