Lean for work and lean for life

Lean for work and lean for life – Train the Trainer to Teach Lean Skills in VET

KOHDERYHMÄ: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat ja kouluttajat kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla.

KESTO: 1.9.2018 — 30.9.2020

PROJEKTIVAASTAAVA VAMIASSA: Katarina Sandbacka, Vamia

PARTNERIT: Koordinaattori: Vamia, Finland

PARTNERIT: Vamia (Finland), Onderwijsgroep Tilburg (The Netherlands), Edificio ATEC (Portugal), Lea Artibai (Spain), Leartiker (Spain)

RAHOITUS: Erasmus+ KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practice)

LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT: http://www.leanforworkandleanforlife.eu/

Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

HANKEKUVAUS:

Lean for Work ja Lean for Life on kaksivuotinen monialainen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää opettajien ja kouluttajien ammattitaitoa ammatillisessa koulutuksessa, jotta he voivat ohjata kollegoitaan ja oppilaansa Lean ajattelussa innovatiivisilla tavoilla – kouluttaa kouluttajaa. Koulutuksen lähestymistavan tavoitteena on olla vuorovaikutteinen, kokeellinen ja osallistava.

Hankkeessa on neljä ammatillista koulutusta harjoittavaa kumppania ja yksi tutkimus- ja kehittämislaitos Suomessa, Alankomaissa, Portugalissa ja Espanjassa, jotka kaikki työskentelevät Leanin kanssa organisaatioissaan. Kumppanien Lean-työ on toteutettu yhdessä alan toimijoiden kanssa ja osa työelämän kumppaneista toimii yhteistyökumppaneina tässä hankkeessa.

Tämä strateginen kumppanuushanke kehittää ja tuottaa innovatiivisia lähestymistapoja ammatillisen koulutuksen ammattilaisten ammattitaidon kehittämiseen, jotta voidaan kouluttaa opiskelijoita työelämään. Tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille arvokkaita Lean-taitoja, siihen mennessä, kun he valmistuvat.

TAVOITTEET:

  • Luodaan opettajien ja kouluttajien valmiuksia ja luottamusta opettamaan Lean-taitoja innovatiivisilla tavoilla kollegoille ja opiskelijoille
  • Tarjota kestävää ammatillista kehitystä kumppanien asiantuntemuksen levittämiseksi kumppanuudessa ja kannustaa synergiaa eri ammatillisten oppilaitosten, järjestöjen ja maiden välillä.
  • Lisätä organisaatioiden Lean osaamista ja yhteistyötä työelämän kanssa.
  • Kehittää osallistuvien opettajien elinikäisen oppimisen avaintaitoja, levittää tietämystä ja digitaalisten taitojen käyttöä ja lisätä kunkin organisaation valmiuksia tehdä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla.

TUOTOKSET:

Laadukas koulutuspaketti, johon kuuluu neljä tuotosta, joita hankekumppanit ovat pilotoineet.

  1. Lean-teorian peruskoulutuspaketti – Mikä on Lean? Miksi Lean?
  2. Laadukas työkalupakki jossa Leanryhmäharjoituksia.
  3. Digitaalinen ympäristö, jossa on yksilö Lean-harjoituksia.
  4. Opettajan / kouluttajan ohjekirja opintojakson toimittamisesta.

Kaikki materiaalit valmistetaan englanniksi, suomeksi, hollanniksi, portugaliksi, espanjaksi ja ruotsiksi. Hankkeen tiedot ja tulos julkaistaan avoimella verkkosivustolla.