Search

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Tuva koulutus sopii heille, joiden tavoitteena on ammatilliseen koulutukseen siirtyminen ja vielä tarvitsevat aikaa omien jatko-opintojen suunnitteluun ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.

Koulutuksen tavoitteena voi myös olla vahvistaa opiskelijan opiskelu-/tutkintokielen taitoja ja eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen.

  • TUVA on suunnattu oppivelvollisille ja muille valmentavaa koulutusta tarvitseville.
  • Koulutus soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä lukio- tai ammatillisiin opintoihin

Koulutusaika

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi (1215/2020, 11 §). Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen.  

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

Seuraavat koulutusten aloituspäivämäärät ovat:

9.1.2024

18.3.2024

5.8.2024

 

Koulutuksen kuvaus

Koulutus järjestetään suomeksi. Osallistujilla tulee olla vähintään suomen kielen perusteet. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteella opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa omien tavoitteidensa mukaisesti sopivat koulutuksen osat.

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

 

Valinnaiset koulutuksen osat:

  • Perustaitojen vahvistaminen (0-30 viikkoa)
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (0-30 viikkoa)
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (0-30 viikkoa)
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (0-20 viikkoa)
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (0-20 viikkoa)
  • Valinnaiset opinnot (0-10 viikkoa)

 

E-perusteet; https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tekstikappale/7534971

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään Vamian Hansa-kampuksella, Ruutikellarintie 2.

Opiskelupäivän pituus on 4-8 tuntia. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jonka pituus määritellään henkilökohtaisesti. Opetuskieli on suomi. Suoritettuasi TUVA-koulutuksen saat yhteishaussa kuusi (6) lisäpistettä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Opiskelijoiden opiskelukielen taidon tulisi olla sellainen, että he hyötyvät valmentavan koulutuksen opiskelusta ja heillä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle.

Vamian TUVA-koulutukseen maahanmuuttajataustainen jatkuvan haun kautta hakeutuva osallistuu Tuva-testeihin hakeutumisvaiheessa. Testissä testataan hakijan kielitaitotasoa ja haastatteluosuudessa kartoitetaan motivaatiota ja hakija saa itse kuvan omasta taitotasostaan.

 

Testipäivät

ilmoitetaan pian!

 

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Maahanmuuttajakoordinaattori Tiina Sirén-Nuutinen, puh. 040 594 7502, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Tiimivastaava Juha Lampi, puh. 040 180 3985, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.