Search

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja

Vahvista osaamistasi vammaisalan ja erityisen tuen asiantuntijana näissä työympäristöistä ja verkostoista. Opi toisilta ja jaa omaa asiantuntijuutta. Tarjoamme sinulle laaja-alaiset tiedot edistävät autismikirjon henkilöiden, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tarvitsevien sekä vaikea- ja monivammaisten asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja ohjaamista. Kehityt asiantuntijana toimimiseen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Tutkinnon suorittanut saa käyttää vammaisalan erityisohjaaja -tutkintonimikettä.  

Vammaisalan erityisohjaajan opinnot suorittanut tuntee alan säädöksiä, tukee ja edistää itsemääräämistä ja osallisuutta, osaa toimia rajoitustoimenpiteissä, edistää mielenterveyttä ja ymmärtää mielensairauksien vaikutuksia, tukea palvelujen saavutettavuutta, huomioida erityisen tuen tarpeita, käyttää arviointi- ja seurantamenetelmiä, tukea oppimisessa, oppimisvalmiuksissa, vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, aistikokemuksissa, hyödyntää toiminnanohjauksen keinoja, toimia vaativissa tilanteissa ja ennaltaehkäistä niiden syntymistä, ohjata avun ja tuen hakemisessa erityiskysymyksissä sekä apuvälineasioissa, huomioida aistimonivammaiset ja toimia asiantuntijana ja kehittäjänä vammaisten henkilöiden toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmässä. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin 18 kuukautta henkilökohtaisesta osaamisen suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

 

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Opinto-ohjaaja / opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.  

Koulutuksen kuvaus 

Tutkinto koostuu seuraavista osista: 

Tutkinnon laajuus on 180 osp. 

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tai Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

 Koulutuksen toteutus 

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Tutkinnon suorittaminen edellyttää lähipäiviin, n. 2 lähipäivää /kk, osallistumista. Näytöt tehdään aidossa työympäristössä. 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään sosiaali- ja/ tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Lisäksi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” .

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen (taso B1.1). 

Hinta 

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.  

Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€, jos on tarkoitus suorittaa esimerkiksi yksi tutkinnon osa. 

Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Työttömille koulutus on maksuton.  

Lisätietoja 

Satu Laakso, opettaja, puh. 040 196 0312, satu.laakso@vamia.fi 

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi   

 

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.