Search

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja

Vahvista osaamistasi työvalmennuksen asiantuntija erilaisista työympäristöistä ja verkostoista. Opi toisilta ja jaa omaa asiantuntijuutta. Tarjoamme sinulle laaja-alaiset tiedot työvalmentajana toimimiseen työvalmennusasiakasprosessissa ja toimia alan työelämäasiantuntijana asiakkaan työvalmennuksessa. Tutkinnon suorittanut saa käyttää työvalmentaja tutkintonimikettä.  

Työvalmentajan työssä voit toimia eri hallinnonaloilla ja toimijoita yhdistää työvalmennuksen suunnittelu, prosessin käynnistäminen kuntoutumisen ja työssä pysymisen, työelämään palaamisen tai sinne pääsemisen tukemiseksi. Valmentaja toimii monialaisissa verkostoissa ja asiakkaan toimintaympäristössä. Hän voi työssään kohdata haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin. Työvalmentajalta vaaditaan myös työnantajayhteistyöhön liittyviä tietoja ja taitoja. Työvalmentajan osaamista tarvitaan työllistämispalveluissa, ammatillisessa kuntoutumisessa ja kehitysvamma-alan osallisuutta edistävissä palveluissa.  

Keskeistä osaamista on erilaisten ihmisten ammatillisten mahdollisuuksien kartoitus ja osaamisen tunnistaminen, asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, valmentaminen ja ohjaaminen. Hyvä työvalmentaja toimii ratkaisukeskeisesti, koordinoi verkostojaselvittää asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Hän on kehittämisestä, ohjaamisesta ja työhyvinvoinnista kiinnostunut, jolla on monipuolista tietopohjaa, myönteistä ajattelua sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Koulutuksessa opit käyttämään valmennus- ja arviointimenetelmiä, dokumentoimaan prosesseja ja tutustut työvalmennukseen liittyvään lainsäädäntöön. 

Koulutusaika 

Koulutus kestää keskimäärin noin 18 kuukautta henkilökohtaisesta osaamisen suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.  

 

Tutkinto koostuu seuraavista osista: 

Tutkinnon laajuus on 180 osp. 

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, Työvalmennus asiakasprosessissa, Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa sekä Valinnaisesta tutkinnon osasta, jossa voi valita yhden seuraavista: Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tai Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Koulutuksen toteutus 

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähi-, etä– ja verkko-opintoina.  

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään sosiaali- ja/ tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Lisäksi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista säädetään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa” .

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen (taso B1.1). 

Hinta 

Koulutusmaksu ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 198€. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Koulutusmaksu per tutkinnon osa on 50€. 

Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Työttömille koulutus on maksuton. 

Lisätietoja 

Satu Laakso, opettaja, puh. 040 196 0312satu.laakso@vamia.fi 

Kati Rasinmäki, opinto-ohjaaja, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki@vamia.fi   

Siv Björklund, Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 748 3476siv.bjorklund@vamia.fi  

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.