Search

Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena

Hankeaika
13.11.2020 – 30.6.2022
Rahoittaja
Opetushallitus
Budjetti
Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen verkkosivut

TOTEUTTAJA: Vaasan kaupunki/Vamia. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Verkostossa on 16 toimijaa.

TAVOITE:
VERTAANSA VAILLA – verkostot johtamisen tukena -hankkeen painopisteitä ovat 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki ja 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Hyödynnetään laajan verkoston monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Vertaisverkostomainen toiminta muodostuu toimintatavaksi ja vahvuudeksi: omaan toimintaympäristöön liittyvään kehitystyöhön saa tukea ja näkemyksiä muilta sekä omia käytäntöjä jaetaan ja peilataan vertaisverkostossa. Tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista painopisteteemojen mukaisesti.

Tuloksena odotetaan osaavaa ja hyvinvoivaa johtoa, joka mahdollistaa valmentavan toimintakulttuurin. Uudet toimintatavat näkyvät oppilaitosten johtamiskulttuurissa ja tukevat muutosjohtamiskyvykkyyttä sekä valmentavan työ- ja toimintakulttuurien edellytysten luomista; johtajat toimivat sujuvasti vertaisverkostoissa ja verkostoja sekä johtajacoachausta hyödynnetään oman työn kehittämisessä ja arvioinnissa. Luotavat keskustelu- ja vuorovaikutuskanavat jäävät toimimaan luontevina ammatillisina vuorovaikutuksen ja jakamisen väylinä, jolloin niiden ylläpito perustuu ymmärrykseen yhteisen jakamisen ja vertaisoppimisen hyödyistä.

TOIMINTA:
Vamia kehittää toimintaansa ja sen johtamista hyödyntäen tiimiorganisaation tuoman potentiaalin parhaalla mahdollisella tavalla. Organisaatiomallimme on rakenteeltaan matala ja tukee ketterää toimimista, nyt tarvitaan tukea toimintakulttuurin ja ajattelumallin muutokseen.

3.1   Tavoitteena on vahvistaa esimiesten muutosjohtamista. Vamialla on toimintakulttuuri ja rakenteet, jotka mahdollistavat muutoskyvykkyyden kasvun. Kehitämme esimiesten muutosjohtamisen taitoja, ennakointiosaamista ja tiimiorganisaation hyödyntämistä jaetun johtajuuden ajatuksen mukaisesti.

3.2   Tavoitteena on vahvistaa palveluprosessin johtamisen osaamista ja edistää asiakkaan saaman palvelun tasalaatuisuutta niin, että palveluprosessimme näyttäytyy toimialasta riippumatta yhdenmukaisina. Uudistamme Vamian pedagogisen mallin ja vastuut sen selkeäksi toteuttamiseksi.

Osallistumme valtakunnalliseen toimintaan valtakunnallisessa hankkeessa. Hanketuotokset jalkautetaan Vamian ja verkoston yhteistyötapaamisten ja työpajojen, hankeverkostojen sekä sidosryhmätapaamisten ja foorumien kautta. Kehittämistyötä tehdään Lean-ajattelu huomioiden ja jatkaen systemaattisesti uusien hankkeiden kautta.

Hankepäällikkö
Puska Marlen
040 507 0604
  • Hallinto
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.