Search

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankeaika
16.12.2021 – 31.12.2023
Rahoittaja
Opetushallitus
Budjetti
2 188 556 €. Valtionavustusprosentti on 90 %.
Hankkeen vaihe
Kesken
Hankkeen verkkosivut

Koordinoija Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja 60 toisen asteen ammatillista oppilaitosta.

TAVOITE:

Tavoitteina niissä hankkeen työpaketeissa, joissa Vamia on mukana ovat:

  1. ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadinta sekä verkoston luominen
  2. kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaaminen on kehittynyt
  3. osataan mitata toisen asteen ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki ja seurata sen kehitystä
  4. saada asiantuntijatukea oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (Sykli)

TOIMINTA:

  1. Päivitetään Vamian Kestävän kehityksen suunnitelma. Osallistetaan henkilöstö ja opiskelijat suunnitelman toteuttamiseen. Kestävän kehityksen malli tuodaan arkeen hyödyntämällä tarinallistamisen keinoja. Sopeutetaan oppilaitoksen toimia vastaamaan kaupungin hiilineutraalisuusohjelmaa ja tavoitteita.
  2. Tehdään yhdessä henkilökunnan kestävän kehityksen ja vihreänsiirtymän  osaamisen  kehittämissuunnitelma.  Kehitetään koulutusmallia kolmelle eri tasolle ja kolmelle eri toteuttamistavalle (lähi,hybridi ja etä). Luomme  osaajaverkoston,  joka  toimii  osaamisen  kehittämisen asiantuntijoina. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria. Järjestämme tarvelähtöisiä  temaattisia  työpajoja,  webinaareja  ja koulutuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen yhteistyönä muiden hankkeen työpakettien kanssa. Kehitämme osaamisen seurannan työkalua, pilotoimme sen toimivuutta ja vaikuttavuutta.
  3. Määritämme ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen laskentaperustan ja valitsemme sopivan työkalun sen tekemiseen. Järjestämme yhteisiä kehittämistyöpajoja:  a) ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttavat tekijät,  b) hiilijalanjäljen  laskentaperusta  ja  työkalu,  c) hiilijalanjäljen  pienentämistoimenpiteet, hiilijalanjäljestä raportointi ja viestintä, d) sähköinen julkaisu. Laskemme Vamian hiilijalanjäljen ja tuotamme vertailutieota verkoston yhteiseen raporttiin. Määrittelemme toimenpiteet, joilla hiilijalanjälkeä oppilaitoksessa voidaan pienentää.  Olemme mukana tuottamassa verkoston sähköistä julkaisua, jossa jaetaan tietoa hiilijalanjäljestä, sen laskennan perusteista, ohjeista työkalun käyttöön  ja  laskentaan,  parhaita  käytäntöjä  hiilijalanjäljen  pienentämiseksi, raportointiin ja viestintään, vertailutiedot hiilijalanjäljestä.

4. Vamia saa verkoston avulla kestävän kehityksen ohjelmapolut työkaluineen Vamian käytettäviksi. Hankkeen päätyttyä Vamialla on selkeä suunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Opettaja
Lehtikevari Tea
040 744 5290
  • Hyvinvointipalvelut
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.