Search

Strategiarahoitus 2021

Hankeaika
1.1.2021-31.12.2022
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti
Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen verkkosivut

TOTEUTTAJA: Vaasan kaupunki/Vamia

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 jakaantuu kolmeen painopisteeseen: Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen, Oppimisympäristöjen kehittäminen ja Tieto-osaamisen parantaminen

TAVOITE:

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisessa kehitämme Valma-koulutuksessa toimivien, opiskelijaa ympäröivän tukiverkoston toimintaa niin, että laajennetun oppivelvollisuuden tuomat haasteet voidaan nopeasti kohdata ja näin rakentaa  opiskelijalle oma henkilökohtainen opiskelupolku kohti tutkintokoulutusta. Toiminnallinen pajatoiminta, luovat oppimisen menetelmät tuovat esiin opiskelijan omat vahvuudet. Näin jatko-opiskelusuunnitelma selkiytyy. Valma-paja vastaan opiskelijan tarpeisiin. Oppimisympäristöt ovat luovia ja toiminnallisia jonka tavoitteena on tukea opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja. Arjen taidot, osallisuus ja käytännön taidot tukevat opiskelijan yksilöllistä opintopolkua.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä kehitämme edelleen digitaalisuutta ja sen tueksi luotua eVamian toimintamallia.   Digitaalisia oppimisympäristöjämme monipuolistamalla tarjoamme entistä paremmin mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiselle ja ketterälle koulutustarjonnalle. Lisäksi laajennamme verkkokurssien tarjontaa ja hyödynnämme niissä pilotoitavia oppimisympäristöjämme. Digitaalisten oppimisympäristöjemme laajentuessa tavoitteenamme on myös vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogisia valmiuksia hyödyntää kehitettyjä digitaalisia oppimisympäristöjämme.

Tieto-osaamisen parantamisessa kehitämme edelleen Vamian tieto-osaamista ja tiedonkeruun luotettavuutta. Myös tasapainoinen taloussuunnittelu sekä monipuolinen ennakointitiedon hyödyntäminen strategisina tavoitteina liittyvät tieto-osaamisen kokonaisuuteen. Kehitämme tiedon käsittelyä ja käyttöä sekä tiedon analysoinnin ratkaisuja.  Tavoitteena on, että pystymme kattavasti hyödyntämään Vamian koulutustoiminnasta saatua tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

TOIMENPITEET:

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisessa Valma- ja TUVA-toiminta tukevat yksilöllistä opintopolkua. Opiskelijan yksilölliset tarpeet kartoitetaan ja resurssit kohdennetaan oikein. Osaamismerkkejä kehitetään ja luodaan uusia. Mahdollistetaan yhteisten tutkinnon osien suorittaminen ja lisätään samanaikaisopetusta ammatillisiin perustutkintoihin. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä hyödynnämme verkko-opetuksessa videomediaa, VR/AR, 360 ja 3D-sisältöjä. Näin koulutuksen laatu paranee ja se on paikkaan sitomatonta. Koulutus vastaa näin myös paremmin työelämän tarpeita. Luomme myös pohjan nykyaikaiselle sähkö- ja automaatioalan konekappaletavara-automaation virtuaaliselle oppimisympäristölle. Teemme oppimisympäristöä vastaavan, nykyaikaisen oppimateriaalin.

Tieto-osaamisen parantamisen kehittämiseksi luodaan yhtenäiset ja selkeät toimintatavat tiedon tuottamiseksi. Henkilöstöä koulutetaan laadukkaaseen tiedontuotantoon. Raportointia automatisoidaan ja tehdään yhteistyötä muiden samoja ohjelmia käyttävien oppilaitosten kanssa. Toimintaa kuvaavien mittareiden kehittämistä jatketaan.

Hankepäällikkö
Puska Marlen
040 507 0604
  • Hallinto
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.