Search

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Hankeaika
13.11.2020 – 30.6.2022
Rahoittaja
Opetushallitus
Budjetti
Hankkeen vaihe
Hankkeen verkkosivut

TOTEUTTAJA: Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Kumppaneina Ammattiopisto Spesia Oy, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi, Hyria koulutus oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, LHKK, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida-ammattiopisto ja lukio, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Oulun Palvelualan Opisto, Marttayhdistysten liitto ry, OPAO, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu, Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Sakky, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Työtehoseura Ry, Vaasan kaupunki Vamia, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO ja Suomen diakoniaopisto SDO

TAVOITE:
OLO – Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ohjauksen laatua kolmessa nivelvaiheessa 1) ennen opintoja, 2) opintojen aikana ja 3) opintojen jälkeen.

Ammatillisen koulutuksen uudistukset edellyttävät myös ohjauksen päivittämistä tai kokonaan uudelleen luomista. Hankkeessa selkeytetään toimijoiden rooleja, vahvistetaan ohjausosaamista sekä kuvataan ohjauksen palvelupolkujen kokonaisuutta prosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytyksiä sekä tuoda verkostossa kehitetyt, kokeillut ja mallinnetut parhaat käytännöt valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Lopputuotoksena syntyvät ohjauksen palvelupolkujen kuvaukset eri vaiheesta auttavat ymmärtämään ohjauksen kokonaisuuden ja merkityksen opintojen eri vaiheissa. Opiskelijalle ohjauksen palvelupolkukokonaisuus näkyy urasuunnittelua tukevana auttaen opintoihin kiinnittymisessä, ammatti-identiteetin vahvistumisessa ja valmistumisen jälkeisissä siirtymissä.

TOIMINTA:
Vamian kattavien opinto-ohjauspalveluiden kehittäminen jatkuu keskittymällä opintojen aikaiseen ja niiden jälkeen tapahtuvaa ohjaukseen pystyäksemme vastaamaan asiakastarpeisiin ketterästi. Ohjauspalveluja kehitetään ennakoiviksi ja toimintaa ennaltaehkäiseväksi opintojen sujuvuuden lisäämiseksi, opiskelijatyytyväisyyden parantamiseksi ja opintojen keskeytymisten vähentämiseksi. Pyrimme joustavaan ohjaussuunnitelmaan huomioiden viime aikoina merkitystään lisänneen verkossa tapahtuvan ohjauksen. Työn tueksi tarvitaan visuaalisia työkaluja, jotka helpottavat opiskelijan ymmärrystä tutkinnon rakentumisesta sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä.

Vahvistetaan VamiaGuiden roolia ohjaustyössä ja laajennetaan yhden luukun periaatetta. Otetaan käyttöön vertaisvalmennuksen ja-oppimisen malleja. Vamia Boost -toimintaan nivotaan tämän hankkeen teemoja ja sen kautta viedään osin uraohjauksen kehittämistä eteenpäin. Kehitetään jatko-opintoihin ohjautumista ja opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksia sekä osallisuutta. Kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä Vamian tämänhetkiset, tulevat ja opintonsa päättäneet opiskelijat. Työelämä on Vamian tärkeä yhteistyökumppani, jolle sujuva ohjaustyö näkyy arjessa.

Tuotokset jaetaan opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden käyttöön osaksi arkea sekä verkostolle. Kehittämistyötä tehdään asiakastarpeiden mukaan ja jatkuvan parantamisen –ajatuksella jatkaen systemaattisesti uusien hankkeiden kautta.

Hankepäällikkö
Puska Marlen
040 507 0604
  • Hallinto
Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.