Digital VET 4 all

Digital VET 4 all – co-existing in the digital era 2021-1-FI01-KA220-VET-000025516

KOHDERYHMÄ: Opettajat ja ohjaajat ammatillisessa koulutuksessa, välillisesti ammatilliset opiskelijat ja työelämäedustajat (työpaikkaohjaajat).

AIKA: 1.12.2021-30.11.2023

HANKEEN KOKONAISBUDJETTI: € 256 460

RAHOITUS: Erasmus+ KA2 (Cooperation for innovation4 and the exchange of good practice)

PARTNERIT: Vamia/Vaasan kaupunki – Suomi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia – Suomi (koordinaattori), Vocational College Samiedu – Finland, SŠGT Celje – Slovenia, ATEC, Palmela – Portugal, Kuressaare Ametikool – Estonia, RBZ am Schützenpark Kiel – Germany, VMA, Verkmenntaskólinn á Akureyri – Iceland, Danmar Computers, Rzeszów – Poland

WWW-SIVUT: https://digivet4all.com/ (ei vielä avoinna)

 

Hankekuvaus:

Digital VET 4 all – co-existing in the digital era on kaksivuotinen hanke. Hanke on pedagogisten virtuaalisten innovaatioiden ja virtuaalisen kansainvälistymisen kokeilua VET partnereiden välillä. Teemana on osallistaminen ja digitaalisten ja virtuaalisten mahdollisuuksien kestävä tarjoaminen kaikille ammatillisen koulutuksen osapuolille. Hanke edistää uusien lähestymistapojen ja koulutuksen tuotantoa, kokeilua ja jakamista virtuaalisissa ja digitaalisissa innovaatioissa.

Hankkeessa on yhdeksän ammatillisen koulutuksen kumppania Suomesta, Virosta, Sloveniasta, Portugalista, Puolasta, Saksasta ja Islannista, joilla on kaikilla kokemusta projektityöskentelystä Euroopan tasolla

Tavoitteet:

  • Tavoitteena on tuoda verkossa yhteen eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen opettajat kokeilemaan, luomaan ja jakamaan virtuaalisia kokemuksia ja käytäntöjä virtuaalisissa opetus- ja oppimisympäristöissä.
  • Kehittää pilottiversio uudesta virtuaalisesta visuaalisesta alustasta (teachers’ room) verkkoon
  • Levittää tietoa ja taitoja erilaisten digitaalisten taitojen ja työkalujen käytöstä kumppaneiden kesken

Projektin tulokset:

Hankkeen tarkoituksena on tarjota korkealaatuisia hybridin liikkuvuuden mahdollisuuksia pitäen silmällä uusia sisältöjä ja metodeja opiskelijoiden oppimiseen.

1.     Opettajat tulevat tietoisemmiksi osallistamisen haasteista erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä.

2.     Opettajat oppivat hankepartnereiltaan keinoja kriisin käsittelyssä.

3.     Uusia metodeja, joilla osallistaminen huomioidaan paremmin, korostetaan

4.     Opettajat saavat kansainvälistä vertaistukea osallistamisasioissa.

5.     Opiskelijoiden paremmat oppimistulokset.

6.     Osallistaminen sillä tavoitteella, että digitaaliset opetusmenetelmät olisivat kaikkien opiskelijoiden saatavilla iästä, taustasta tai kyvyistä huolimatta.

7.     Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että opiskelija valmistuvat aikataulussa riippumatta etäopiskelun realiteeteista.

HANKEVASTAAVA VAMIASSA: Nina Korpela

YHTEYSTIDEOT: Nina Korpela, puh. +358 40 764 7516, nina.korpela@vamia.fi