Vammaisalan ammattitutkinto

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Vammaisalan ammattitutkinto soveltuu sinulle, joka haluat työskennellä henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi. Voit avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, opiskelussa ja työssä, harrastuksissa, sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja tiedon käsittelyssä. Eli työkenttä on laaja. Tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, osaat tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia, käyttää korvaavia kommunikointimenetelmiä, selkokieltä ja tukea yhteistyötä perheiden ja läheisten kanssa. Tämän osaamisalan suorittanut osaa edistää toiminnallaan turvallisuutta ja hyvinvointia. Avun käyttäjä voi olla eri ikäinen, henkilökohtaista apua tarvitseva henkilö. Tutkintonimikkeenä on Henkilökohtainen avustaja.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät henkilökohtaisina avustajina, henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä, avustaen avun käyttäjää vammaispalvelulain (380/1987) säädösten mukaan.

Opintojen sisältö ja laajuus:

Henkilökohtaisen avun osaamisalan laajuus on 150 osp. Se muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Pakolliset tutkinnon osat 90 osp (tutkinnon ydinosaaminen)
    • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
    • Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp (laajennetaan ja syvennetään osaamista)
    • Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp
    • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp

Valinnaiseen tutkinnon osaan voidaan sisällyttää Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta 30 osp tai tutkinnon osa tai tutkinnon osia ammatillisesta perustutkinnosta 15-60 osp.

Mikäli myöhemmin haluaisit jatkaa opintoja Kehitysvamma-alan osaamisalassa, voit hyödyntää tutkinnoissa olevia yhteisiä tutkinnon osia eli esim. jos olet suorittanut Henkilökohtaisen avun osaamisalassa jo Vuorovaikutus ja kommunikointi -osion, olet suorittanut yhden Kehitysvamma-alan osaamisalan pakollisista tutkinnon osista.

Osaamisen osoittaminen:

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa henkilökohtaisen avun käyttäjän elämänpiiriin liittyvissä ympäristöissä ja tilanteissa kotona ja kodin ulkopuolella, toimien käytännön työtehtävissä henkilökohtaisena avustajana henkilölle, joka tarvitsee avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi.

Tutkinnon terveydentilavaatimukset:

Vammaisalan ammattitutkintoon sovelletaan 1.8.2021 alkaen SORA-säädöksiä

Lisätietoja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, kati.rasinmaki(a)vamia.fi.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä vastuuopettaja Satu Laakso, puh. 040 196 0312, satu.laakso(a)vamia.fi

Lataa sähköinen esite