Perustason ensihoitaja

Opinnot

Perustason ensihoitajaopinnot pitävät sisällään lähihoitaja tutkinnon ja sen lisäksi kattavat opinnot akuutisti sairastuneen/ vammautuneen potilaan tilanarviosta ja ensihoidosta ”vauvasta vaariin”. Teoriaopintojen lisäksi harjoitellaan asioita käytännössä oikeilla välineillä ja mahdollisimman todenmukaisesti.

Tavoitteena on, että perusasiat opetellaan koulussa, jotta käytännön työharjoittelupaikoilla pystyy jo soveltaa oppimaansa. Myös ambulanssin ajoharjoittelu kuuluu ohjelmaan ja sen vuoksi opiskelijoilla onkin opintojen alkaessa oltava vähintään B-luokan ajokortti. Perustason ensihoitajatutkinto antaa monipuoliset valmiudet työskennellä terveydenhuollon eri toimipisteissä (ambulanssi, päivystysvastaanotot, kotihoito yms.) ja mahdollisuuden jatko-opintoihin.

Työnkuva

Työssä ollaan niin ikäihmisten apuna kuin kolaripaikoilla, elvyttämässä tai muissa akuuttilanteissa. Hälytystilanteissa kohdataan usein vaativia ja nopeaa päätöksentekokykyä edellyttäviä tehtäviä. Ensihoitajan pitää olla oma-aloitteinen ja kykenevä nopeaankin päätöksentekoon sekä sietämään epävarmuutta. On oltava yhteistyökykyinen ja tultava toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: Anne Eronen-Lindeblad, 040 138 3030, etunimi.sukunimi@vamia.fi ja Sami Pienimäki, 0400 865  744, etunimi.sukunimi@vamia.fi