Lähiesimiestyön ammattitutkinto

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit tiimin, osaston tai vastaavan yksikön vetäjinä tai olet siirtymässä esimiestehtäviin. Koulutus antaa sinulle hyvät perusvalmiudet esimiestyöhön: saat työkaluja tiimin toiminnan suunnitteluun, perehdytykseen, ohjaamiseen, tulosten seurantaan ja kehittämiseen. Voit osallistua koulutukseen jousta­vasti työn ohessa ja se voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Lisätietoa tutkinnosta

Lataa sähköinen esite

Referenssi