Koneasentaja

Ammattikuvaus

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoillamme on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa kone- ja tuotantotekniikan insinööriopintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa. 30 op:n insinööriopinnot opiskelleet voivat jatkaa valmistuttuaan kone- ja tuotantotekniikan insinööriopintoja VAMK:ssa ilman pääsykokeita.

Opintojen sisältö

Koneasentajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyötehtävissä toimiminen ja koneasennus/koneautomaatioasennus) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisissa tiloissa samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös työelämässä.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aiemmin suoritetut koulutukset

Lisätietoa tutkinnosta

Lue opiskelijatarina Pointti.fi:stä

Hakeutuminen koulutukseen

Lisätietoja tutkinnosta ja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Kati Ahonen, puh. 040 128 1935kati.ahonen@vamia.fi