Kiinteistönhoitaja

Ammattikuvaus

Kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön tekniikan toimivuudesta. Kiinteistönhoitoalan ammattilainen on tyypillinen monialaosaaja. Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen kokonaisuuden ja toimivuuden ja usein vastaa myös viheralueista. Kiinteistönhoitaja tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään itse yksinkertaiset säädöt, pienet huollot, korjaukset ja mittaukset. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueiden hoidon.

Opintojen sisältö

Kiinteistönhoitajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, Kiinteistön yleishoito ja valvonta, Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aiemmin suoritetut koulutukset.

Lisätietoa tutkinnosta

Hakeutuminen koulutukseen

Lisätietoja tutkinnosta ja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Kati Ahonen, puh. 040 128 1935, kati.ahonen@vamia.fi