Automaatioasentaja

Ammattikuvaus

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa sinulle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Automaatioasentajan osaamisala antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi prosessiteollisuutta tai kappaletavara-automaatiota käyttävässä tuotantolaitoksessa tai kiinteistöautomaatioon erikoistuneessa yrityksessä. Automaatioasentajana asennat esimerkiksi erilaisia ohjaus, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään teollisuudessa ja kappaletavaroiden valmistuksessa.

Automaatioasentajan työ edellyttää automaatiojärjestelmien, sähkövoimatekniikan ja tietotekniikan tuntemista. Lisäksi työ vaatii sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräysten osaamista ja niiden mukaan toimimista.

Opintojen sisältö

Opinnoissa perehdyt erilaisten säätö-, automaatio- ja valvomojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöihin sekä teollisuuden automaatioasennuksiin. Opiskelet nykyaikaisissa tiloissa samoilla koneilla ja työvälineillä, joita käytetään myös alueemme yrityksissä.

Opinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Opintoihin kuuluu myös alan yrityksissä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi perusteella voit anoa osaamisen tunnustamista, jolloin opintoaikasi lyhenee.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoillamme on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa sähkötekniikan insinööriopintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa. 30 op:n insinööriopinnot opiskelleet voivat jatkaa valmistuttuaan sähkötekniikan insinööriopintoja VAMK:ssa ilman pääsykokeita.

Lisätietoa tutkinnosta

Hakeutuminen koulutukseen

Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista saat opinto-ohjaaja