Teaching problemsolving in technology rich environments

MÅLGRUPP: Matematiklärare i Vamia

VARAKTIGHET: 1.9.2016-31.8.2019

PROJEKTANSVARIG HOS VAMIA: Katarina Sandbacka

PARTNERS:

Controlled Schools Support Council CSSC, Belfast, Northern Ireland (school authority) – Coordinator of the project

Bangor Academy and Sixth Form College, Norther Ireland

Kilcooley Primary School in Bangor, Northern Ireland

Learning Link Scotland (Adult education)

Trinity College Dublin, Ireland ( Univeristy- research and maths education)

University College Capital (UCC), Denmark (teacher education)

Vamia vocational college, Finland (multidisciplinary vocational college)

FINANSIERING: Erasmus+ K2

PROJEKTBESKRIVNING: Detta är  Erasmus + strategisk kompanjonskap (K2) -projektet, som vill utveckla lärarnas kunskap i att lära ut problemlösning inom teknologins rika omgivning. Undersökningar har visat att många studeranden, runt om Europa, kämpar med matematiska slutledningar och problemlösningar. Detta är ett, över utbildningsstadierna, stigande kompanjonskap, med sju kompanjoner som representerar skolmyndigheten, grundskolan, yrkesutbildningen, vuxen studierna, utbildning av lärare och forskningen.

När projektet är slutfört har deltagarna ökad vetskap och förståelse för problemlösning i den rika tekniska omgivningen. Deltagarna har mera tillit och kunskap om sina egna förmågor och de har inbäddade nya och innovativa angreppssätt för att lära ut problemlösning enligt sin egen praxis.. Dessa är : lärandet av olika strategier för problemlösning; användande av teknologi vid framförandet av problemlösningsfunktionen; användandet av teknologi i framförandet av problemlösning utvecklingen och användandet av Georgebra för att vid behov befrämja matematiska slutsatser och problemlösningsförmågor. Deltagaren har också en ökad tillit till att leda den egna organisationens förändring. Ökar kunskapen och förståelsen för utbildningssystem för matematiska utbildningsplaner och branscher i olika länder, ökande av europeiska kollegers nätverk inom olika branscher; och ökad kapasitet att samarbeta i Europa på olika nivåer.

MERA INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER:  https://www.csscni.org.uk/erasmus
Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi
Misa Muotio, tel + 358 40 1493615, misa.muotio@vamia.fi
Tiina Vesaaja, tel. +358 407657427, tiina.vesaaja@vamia.fi