Ykkösten vanhempainilta 21.9. klo 18 etänä

Vamialla pidetään ykkösten vanhempainilta ti 21.9. klo 18 etätoteutuksena.

Vastuuopettajat kutsuvat oman ryhmänsä alaikäisten opiskelijoiden huoltajat sähköpostitse teams-tilaisuuteen.

Koko Vamian kahden tutkinnon suorittajien vanhempainilta on myös teamsin kautta samana päivänä klo 17. Suomen- ja ruotsinkieliset tilaisuudet ovat erikseen.

Niihin tulee kutsu opinto-ohjaajien kautta.

Tavataan teamsissa!