Yhteistyörobotiikka

Teollisuusrobotiikan opiskelua uudessa ympäristössä

Yhteistyörobotiikan robotiikkasolussa on opinnoissa käytettäviä Universal (UR)- yhteistyörobotteja, joita käytetään teollisuudessakin.

Näillä roboteilla pääsee nopeasti käsiksi robotiikkaan; ohjelmointiin, käyttöön ja ongelmanratkaisuun. Tätä kautta työelämä saa nykyaikaista osaamista meidän opiskelijoiden työpaikalla oppimisen välityksellä ja heidän siirtyessä työelämään tai työpaikkojen kouluttaessa omia työntekijöitään Vamiassa.

Kehitystyötä yhdessä

Robotteihin tarvittavia välineitä, oppimateriaaleja ja harjoituksia kehitetään jatkuvasti. Oppiminen tapahtuu itse ohjelmoimalla, kokeilemalla ja käyttämällä. Kehittämistä ja perehtymistä robotiikkaan on toteutettu yhteistyössä työelämän kanssa.