Yhdessä tulevaan

HANKKEEN KESTO: 13.12.2017-31.12.2019

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Minna Kiviharju, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinointi), Vamia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Koulutuskeskus Salpaus ja Oulun seudun ammattiopisto Osao.

TAVOITE: Yhdessä tulevaan on osa Opetushallituksen ”Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Muutosjohtaminen” -hankekokonaisuutta. Hanke on valtionavustuksella toteutettava, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeva hanke. Hanke vahvistaa käytäntöjä, joilla muutosjohtamista toteutetaan oppilaitosympäristöissä.

Tavoitteena on vastata johtamisella ja esimiestyöllä muutosten ja uudistusten käytäntöön viemiseen osallistavasti, mahdollistaa reformin mukaiset muutokset ja luoda yhteinen ja jaettu käsitys työn muutoksista, kehittyvästä työstä ja opettajuuden muuttumisesta.

HANKKEESSA: Hankkeessa selkiytetään johtamismalleja, johtamisketjuja ja määritellään johtamistehtävät ja roolit. Tarjotaan esimiestyöhön tukea ja otetaan käyttöön tarkoituksen mukaiset palautemenetelmät. Varmistetaan reformin sisältöjen tuntemus, vaatimusten vieminen käytäntöön sekä rakenteiden ja yhteistyömuotojen reforminmukaisuus. Toimintatapa on verkostomainen, jossa osaamista ja kokemuksia jaetaan sekä organisaatioiden omissa toiminnoissa että osatoteuttajien kesken.

Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden reformin toimeenpanoa tukevien hankkeiden kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.

HANKKEEN TULOKSET JA MATERIAALIT