Working Quality – Quality in Work 2, WQ2

HANKKEEN KESTO: 14.12.2018–31.12.2019

RAHOITTAJA: Opetushallitus (OPH 14/2368/2018)

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Kehittämispäällikkö Susanna Pakkala, Vamia, etunimi.sukunimi(at)vamia.fi , puh. 040 128 1936

VERKOSTO: Yrkesakademin i Österbotten (koordinoija), osatoteuttajat Axxell Utbildning Ab, Folkhälsan utbildning Ab, Optima samkommun, Seurakuntaopisto, Vamia

TAVOITE: Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden sekä uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi.

HANKKEESSA: Hankkeessa on tavoitteena tuottaa Vamian pedagogisen strategian mukaiset osastokohtaiset laadunhallintamenetelmät arjen työhön koulutusprosessiin, mukaan lukien työpaikalla oppiminen. Tuloksena syntyy osastojen (tiimien) konkreettiset, itse laaditut laadunvarmistusmenetelmät. Myöhemmässä vaiheessa voidaan toteuttaa sisäinen arviointi Vamian osastojen välillä tässä hankkeessa kehitetyistä malleista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan, seurantaan ja päivittämiseen sekä osaamisen hankkimisen suunnitteluun.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda Vamialle palautteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen järjestelmä, joka tuottaa koulutusprosessien aikana asiakasryhmäkohtaisia palautteita. Mittaamistavat kehitetään käytännöllisiksi ja mittarit käyttökelpoisiksi, lähestyttäviksi ja tarkastettaviksi. Palautteet toimivat aidosti jatkuvan parantamisen menetelmänä ja niitä tarkastellaan opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa yhdessä. Niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä ja päättää parantamistoimenpiteitä.