Working Quality 2022

HANKKEEN KESTO: 12.9.2019-31.12.2021

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Susanna Pakkala susanna.pakkala(at)vamia.fi, puh. 040-1281936

TOTEUTTAJA: Koordinoija Yrkesakademin i Österbotten, kumppanit Axxell, Folkhälsan Ab ja Vamia.

TAVOITE:
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta ja sen kehittäminen. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Laadunhallinnan kehittäminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Laadunhallinta on osa jokaisen työtä.

TOIMINTA:
Hanke toimii strategian mukaisesti seuraavilla neljällä painopistealueella:

Kohti huippulaatua, ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 mennessä (UKM 29: 2019)

 1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
  – Varmistetaan että kaikessa toiminnassa on mukana laadunhallinta. Prosessit ja menettelytavat on kuvattu ja laadunhallinta on kiinteä osa arkea. Osallisuutta ja osallistumista sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistetään. Laadun kehittämisen on läpäistävä koko   organisaatio – ylhäältä alas.
 2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
  – Tuetaan yhdessä tekemisen toimintakulttuuria uusien asiakaslähtöisten menettelytapojen käyttöön ottamiseksi sekä kehitetään opetus- ja muun henkilöstön laadunhallinnan osaamista osallistamalla heitä laadunhallinnan kehittämiseen.
 3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
  – Otetaan käyttöön menettelytapoja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin, ennakoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen sekä muutostilanteissa johtamisen.
 4. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.
  – Kehitetään menettelytapoja, joilla seurataan laatua ja tiedonhallintaa koskevien tavoitteiden toteutumista.

Linkki projektin kehitystyöhön: https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/wq2022/startsida