Varmuutta Valmasta

HANKKEEN KESTO:

4.11.2016—31.12.2017

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Juha Lampi, puh. 040 180 3985, juha.lampi(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Kiipulan ammattiopisto (koordinoija), Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO, Raahen ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU, Optima, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, KPEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, Vamia

TAVOITTEET:
  • Kehittää menetelmiä ja työvälineitä, joilla opiskelija motivoidaan oman oppimisprosessinsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan aktiivisena subjektina.
  • Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat osaksi Valma-koulutusta. Yksilöllisten, joustavien, osaamisperusteisten ja monipuolisten opintopolkujen toteuttaminen Valma-koulutuksessa tukemaan omaa opiskelupolkua. Laajennetaan ja monipuolistetaan mahdollisuutta tutkinnon osien ja osa-alueiden suorittamiseen hyödyntäen digitaalisia oppimisalustoja ja erilaisia pedagogisia toimintamalleja.
  • Toimintatapojen ja työvälineiden kehittäminen opiskelijoiden joustavaan Valma-koulutukseen (myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat). Monimuotoisten koulutuksen toteutumismallien kehittäminen ja pilotointi. Otetaan nykyistä laajempaan käyttöön jo kehitettyjä digitaalisia oppimisympäristöjä ja kehitetään niitä Valma-opiskelijoita palvelevaksi. Kehitetään koulutusta osaamisperusteisemmaksi.
  • Varmistaa opiskelijoiden (myös erityistä tukea tarvitsevien) yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutuminen ja opiskelijoiden ohjautuminen tarpeidensa mukaiseen Valma-koulutukseen tiivistämällä yhteistyötä ns. ”lähettävien tahojen” ja muiden sidosryhmien kanssa.
VAMIAN OSATAVOITTEET:
  • Ammatillisten perustutkintojen kokonaisten osien tai osa-alueiden suorittaminen Valma-opintojen aikana.
  • Koulutuksessa ja työelämässä tarvittavien korttien suorittaminen. Erityisesti työturvallisuuskortti, tulityökortti ja hygieniapassi.
  • Yksilölliset siirtymät / koulutuskokeilut.
  • Yksilölliset siirtymät / Valmasta tukea ammatillisille opiskelijoille.
  • Opetuksen ajallinen synkronisointi ja teemoittaminen.
  • Oppimisympäristön kehittäminen: Office 365.
TULOSRAPORTTI

Lue tästä