Vamia kouluttaa kestävän kehityksen tekijöitä kiertotaloutta pyörittämään

Vamialla alkaa syksyllä 2023 uusi 2-3-vuotinen, ympäristönhuoltajaksi valmistava Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto. Ympäristönhuoltaja toimii jätehuollon ja materiaalien käsittelyn työtehtävissä ja neuvonnassa ja on näin keskeinen kiertotalouden mahdollistaja. Haku tapahtuu yhteishaun kautta helmi-maaliskuun aikana.

Vuonna 2018 voimaan astuneen uuden jätelain tavoitteena on edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa terveydelle ja ympäristölle varmistamalla toimiva, säädelty ja turvallinen jätehuolto

Maaliskuun viimeinen päivä oli vuonna 2022 suomalaisten ylikulutuspäivä, johon mennessä olimme käyttäneet oman osamme maapallon luonnonvaroista. Näinhän tämä ei voi jatkua. Tällä hetkellä materiaalien hyödyntämisaste on Vaasan seudulla 35%. Energian (kaukolämmön ja sähkön) tuotantoon menee n. 64% ja vain noin prosentti jää kaatopaikkajätteeksi. Tämä ei kuitenkaan riitä. EU edellyttää materiaalien hyödyntämisasteen nostamista 65%:iin vuoteen 2030 mennessä.

– Tätä tavoitetta ei saavuteta ilman ammattitaitoisia tekijöitä ja tietoisuuden parantamista, painottaa Vamian kestävän kehityksen opettaja Esa Kankaanpää.

Ympäristönhuoltajia tarvitaan jätehuollon laitosten lisäksi mm. teollisuuden, kuntien ja kaupunkien, yhdistysten, liikenteen ja rakentamisen palvelukseen. Materiaalien käsittelyn ja jätehuollon valvonnan lisäksi ympäristönhuoltaja voi opastaa kierrätykseen liittyvissä kysymyksissä.

– Aina ei riitä, että asiakkaat – tavalliset kuluttajat, teollisuuslaitokset tai kiinteistöyhtiöt – tietävät, miten jätteet tulisi kierrättää. Heidän on myös hyvä ymmärtää miksi ja miten materiaalit jatkavat elämäänsä ympäristöä kuormittamatta, muistuttaa Esa.

Yksi ympäristönhuoltajien mahdollisista työllistäjistä on Ab Stormossen Oy, joka vastaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollosta. Yhtiön suuri jätekeskus sijaitsee Koivulahdessa. Lisäksi kuntalaisia palvelee 12 hyötykäyttöasemaa, puutarhajäteasema ja ekopisteet.

– Vastaanotamme yli 105.000 asukkaan yhdyskuntajätteet. Kierrätämme materiaalit ja hyödynnämme polttojätteen Westenergyn kaukolämpö- ja sähköntuotannossa. Käsittelemme myös biojätteet ja lietteen, joista tuotamme ravinteikasta kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuottamallamme biokaasulla Vaasan linja-autotkin, eli Liftit, huristelivat viime vuonna yli 1.000.000 km 90% fossiilista polttoainetta puhtaammin, laskeskelee Stormossenin palvelupäällikkö Timo Lehtola.

Perustutkinnon jälkeen ympäristönhuoltaja voi täydentää osaamistaan ammattikorkeakoulussa ympäristötekniikan alalla ja jatkaa halutessaan jopa yliopistolliseen tutkintoon asti.

– Ympäristölainsäädäntö ei tästä enää kevene. Muutoksentekijöitä tarvitaan kaikilla asteilla. Ympäristönhuoltajat toteuttavat käytännössä erittäin arvokasta työtä – työtä, jolla on aidosti merkitystä, korostaa Timo.