Työelämäosaajana

HANKKEEN KESTO:

1.9.2016-31.12.2017

HANKKEEN RAHOITTAJA:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi(at)vamia.fi

VERKOSTO:

Lappia (koordinaattori), K-P:n oppisopimustoimisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Vamia, Osao, Salpaus, Sedu ja YSAO

TAVOITTEET:
Koko hankkeen tavoitteet:
  • Asiakkuuksien johtamisen toimintamalli ja prosessi
  • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen toimintamalli ja prosessi
Vamian osahankkeen tavoitteet:
  • Luoda hankkeen aikana toimintamalli asiakkuuksien johtamiseen niin, että työelämän asiakkuudet hoidetaan kokonaisvaltaisesti koulutuksen järjestäjän sisällä painottuen vahvaan yhteistyöhön työelämän, opiskelijoiden ja oppilaitoksen eri toimijoiden kanssa
  • Parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus –ja toimintaprosesseja asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden pohjalta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (toimintamalli)
TULOSRAPORTTI

Lue tästä