Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ammattikuvaus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa sinulle tarvittavan perusosaamisen ympäristönhuoltajaksi. Luonto- ja ympäristöalan osaamisala antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi lajittelu- tai kierrätysasemilla ja -laitoksissa, sekä ympäristöalan ja kierrätyksen neuvonnassa.

Ympäristönhuoltajana opit jätehuoltoalan kierrätyksestä ja kiertotaloudesta kestävän kehityksen mukaisesti sekä tunnistat jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia, käsittelymenetelmiä, keräysjärjestelmiä sekä -välineitä, -kalustoa ja -paikkoja.

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista. Luonto- ja ympäristöalan osaamisalassa opiskelet mm. luonto- ja ympäristöalalla toimimista, materiaalien talteenottoa ja hyödyntämistä, jäteasemalla toimimista, kierrätyslaitoksella työskentelemistä, jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä ilmastovastuullista toimintaa. Valmistut koulutuksessa ympäristönhuoltajaksi.

Opinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Opintoihin kuuluu myös alan yrityksissä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi perusteella voit anoa osaamisen tunnustamista, jolloin opintoaikasi lyhenee.