Tiedote opiskelijoille: etäopetukseen siirtyminen

Vamialla siirrytään koronavirustilanteen takia etäopetukseen 17.3. – 13.4.2020. Opiskelijoille annetaan etäopetusta lukujärjestyksen mukaisesti. Parcos ja Silveria ovat suljettuina 17.3. – 13.4.2020. Asiakastyöt sähköalan ja talotekniikan osalta suoritetaan koulutuspäällikön harkinnan mukaan loppuun. Myös työvoimakoulutus on etäopetuksessa Ely:n linjauksen mukaisesti. Korttikoulutukset siirretään pidettäväksi myöhemmin.

Opettajia ja opiskelijoita kehotetaan hyödyntämään Teamsia ja Skypeä yhteydenpidossa, esimerkiksi viikoittaisten Skype-palaverien kautta.

Ne opiskelijat, jotka ovat koulutussopimusjaksolla seuraavat työpaikan ohjeistusta, mutta mikäli jakso keskeytetään, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan/vastuuopettajaan ja sopia jatkosta. Opiskelijat voivat tarvittaessa tilata opintosuoriteotteet sähköpostilla oman koulutusalan opintosihteereiltä. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä s-postilla tai puhelimitse. Koulun ollessa suljettuna, ruokalat ovat kiinni eikä kouluruokailua järjestetä.

Joidenkin opiskelijoiden osalta etäopetukseen siirtyminen voi tarkoittaa opintojen siirtymistä eteenpäin kesäkuulle, mutta jos näin käy, tiedotetaan siitä erikseen myöhemmin.

Seuraa Vamian tiedostusta: www.vamia.fi

Ajantasaiset tiedot koronatilanteesta löytyvät THL:n sivuilta.

Valtioneuvoston suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana 16.3.