Talent Coastline Employment

HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKA: 01.05.2020–31.8.2022

HANKKEEN RAHOITTAJA: ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HANKEKOODI: S22088

TOIMINTALINJA: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

ERITYISTAVOITE: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 426 584 €

HANKEKOORDINAATTORI: KV-koordinaattori Nina Korpela, etunimi.sukunimi(at)vamia.fi, puh +358 40 764 7516

RAHOITTAJA: Ely-keskus/ESR

TOTEUTTAJA: Koordinoi Vaasan kaupunki, Kokkolan kaupunki, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan yliopisto Linguinno ja Vaasan kaupunki/Vamia.

VERKKOSIVUT: talentcoastlineemployment.fi

TAVOITE:

Vamian tavoitteena edistää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä laatimalla kampanjan työelämää varten, joka edistää ulkomaalaisten osaajien työllistymistä. Hankkeessa tuotetaan koulutusmateriaalia, koulutusta ja markkinointivideo.

Kokonaisuudessaan hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. Elä meillä! 2. Työskentele meillä! 3. Apua meiltä!

  1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen
  2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää
    työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja viestinnän keinoin.
  3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.