Ettornas föräldramöte 21.9 kl. 18 på distans

Ettornas föräldramöte ordnas 21.9 kl. 18 på distans. Minderårigas vårdnadshavare får inbjudan av gruppens ansvariga lärare. Inbjudan till teams-mötet kommer via e-post.

Föräldramöte för kombinationsstudier ordnas även via teams 21.9 kl. 17.

Möten på finska och svenska ordnas skilt. Studiehandledaren skickar inbjudan till teams-mötet.

Vi ses på Teams!