Kontaktuppgifter

Vamia läroavtalstjänster

Besöksadress: Krutkällarvägen 4, Vasa

Postadress: Krutkällarvägen 2, 65 100 Vasa

laroavtal@vamia.fi

Facebook

Utbildningsplanerare
Mia Malmsten

040 485 8088

fornamn.efternamn@vamia.fi

humanistiska- och pedagogiska branschen, ledarskap och företagande, hushållsbranschen,  textilbranschen, turism

Utbildningsplanerare
Siv Björklund

040 748 3476

fornamn.efternamn@vamia.fi

sociala och hälsobranschen

Utbildningsplanerare
Nina Hautio

040 480 1560

fornamn.efternamn@vamia.fi

teknik och trafik

Utbildningsplanerare
Niina Topp

040 523 3023

fornamn.efternamn@vamia.fi

sociala och hälsobranschen (ye, sye), kulturbranschen, tryckeribranschen, rengörings- och fastighetsservicebranschen,  hår- och skönhetsbranschen

Utbildningssekreterare
Riitta Seppälä

040 661 4033

fornamn.efternamn@vamia.fi

förvaltning, studiesociala förmåner, utbildningsersättningar, läroanstalternas fakturor

Tjänstledig t.o.m. 31.3.2022

Utbildningsplanerare
Maria Virkkala

040 523 3023

etunimi.sukunimi@vamia.fi

sociala och hälsobranschen/ yrkes- ja specialyrkesexam, företagsekonomi och ekonomiförvaltning, kulturbranschen, tryckeribranschen/ grundexamen, kosthåll och rengöringhår- och skönhetsbranschen