El- och automation, social- och hälsovård och företagsekonomi de populäraste branscherna vid Vamias gemensamma ansökan

Vid vårens gemensamma ansökan inkom total 1813 ansökningar till Vamias alla utbildningar, och av dessa kom 551 ansökningar från förstagångssökande. Populära grundexamina i vår var inom branscherna el- och automation, social- och hälsovård, företagsekonomi samt byggnad och markbyggnad. Av utbildningarna på svenska intresserade merkonom- och närvårdarutbildningarna.

Vamias biträdande rektor Maria Murtomäki lyfter fram att den gemensamma ansökan för Vamias del var lyckad och resultaten glädjande.

”Många har ansökt till flera olika examensutbildningar, och det är efterfrågan i arbetslivet på grundexamina i topp. Inom dessa branscher är det även möjligt att fortsätta från YH-ledstudier till en högskola efter avlagd examen. Därtill har glädjande många förstagångssökande sökt till utbildningar inom servicebranschen, t.ex. restaurang- och cateringbranschen samt hår- och skönhetsbranschen. Det fanns även många sökande totalt till utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX).”

Antagningsresultaten publiceras på Vamias webbsidor 15.6.2023 i fråga om de studerande som gett publiceringstillstånd. De sökande måste ta emot studieplatsen senast 29.6.2023.

Blev du utan studieplats?

De som blev utan studieplats vid den gemensamma ansökan kan flexibelt söka till Vamias examensutbildningar åren runt. Mer information om kontinuerlig ansökan finns på Vamias webbsidor.