Lämplighetsproven inom gemensamma ansökan våren 2023

Lämplighetsprovet arrangeras i två steg. Den elektroniska förhandsuppgiften publiceras på Vamias hemsidor 11.4.2023 och den bör returneras av de sökande senast 28.4.2023. En länk till förhandsuppgiften skickas med e-post till alla sökande. I förhandsuppgiften testas motivation och matematisk slutledningsförmåga.

Utgående från förhandsuppgiften kallas sökande till lämplighetsprovets andra skede veckorna 19 och 20. Del två består av en individuell intervju.