Yhdessä tulevaan

PROJEKTTID: 13.12.2017-31.12.2019

FINANSIÄR: Utbildningsstyrelsen

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Minna Kiviharju, fornamn.efternamn@vamia.fi

NÄTVERK: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinerar), Vamia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Koulutuskeskus Salpaus och Oulun seudun ammattiopisto Osao.

 

MÅL:

Projektet Yhdessä tulevaan är ett delprojekt inom Utbildningsstyrelsens projekt Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Muutosjohtaminen. Projektet genomförs med statsbidraget och det stöder verkställandet av reformen. Projektet förstärker de tillvägagångssätt med vilka ändringsledning genomförs i läroanstalter.

Som mål har man att ledningen gör personalen delaktig i genomförandet av ändringarna, att möjliggöra ändringar som är i linje med reformen och att skapa en gemensam och delad uppfattning om ändringarna och utvecklingarna i arbetet och lärandet.

 

INOM PROJEKTET:

Inom projektet klargörs ledningsmodeller, ledningsorganisation och definieras ledningens uppgifter och roller. Det erbjuds stöd för ledarskapet och tas i bruk ändamålsenliga responsmetoder. Det säkerställs att personalen känner till reformens innehåll, att krav tillämpas och tas i bruk samt att strukturerna och samarbetsmetoderna är i linje med reformen. Tillvägagångssättet är nätverksliknande, i vilket kunnande och erfarenheter delas både inom organisationernas egen verksamhet och mellan projektdeltagare.

Projektet genomförs i samarbete med andra projekt som stöder verkställandet av reformen.

Via projektnätverket fås information om hur utvecklingsarbetet har gjorts i de andra läroanstalterna och hur lösningar som har blivit testade i olika pilotprojekt, och goda förfaranden, kan spridas.