Gemensam ansökan 2023

 

Den gemensamma ansökan är avsedd för unga som går ut grundskolan.

Viktiga datum i gemensamma ansökan:

 • Ansökningstiden: 21.2- 21.3.2023. Spara din ansökan i Studieinfo senast 21.3.2023 klockan 15 (en pappersansökan ska vara framme hos Utbildningsstyrelsen senast 21.3.2023 klockan 15).
 • Du får antagningsresultatet tidigast 15.6.2023.
 • Ta emot din studieplats senast 29.6.2023.
 • Du kan inte efter antas från eventuell reservplats efter 18.8.2023.

Varför studera en yrkesinriktad grundexamen?

 • Det finns ett ständigt behov av yrkeskunnande
 • Utmärkta utsikter att få sysselsättning
 • Du får snabbt ett jobb
 • Ett krävande och mångsidigt jobb
 • Möjlighet till ett självständigt jobb t.ex. som företagare
 • Möjlighet att hela tiden utvecklas - efter grundexamen kan du fortsätta att studera, ända till universitetsnivå

Antagning enligt prövning

Du kan söka till alla dina yrkesutbildningsönskemål i gemensam ansökan genom antagning enligt prövning. Det förutsätter att du har en särskild orsak som du vill åberopa. Du kan bli antagen enligt prövning

 • om du har inlärningssvårigheter
 • på grund av sociala skäl
 • om du saknar skolbetyg (du har avbrutit den grundläggande utbildningen)
 • om du söker med ett utländskt betyg
 • om dina språkliga färdigheter inte är tillräckliga för att avlägga examen
 • om du har en individualiserad lärokurs i både modersmålet och matematik

I antagning enligt prövning bedömer läroanstalten ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna.

Om du söker enligt prövning, sänd

– en kopia av din ansökan

– en kopia av ditt senaste skolbetyg/ett intyg över dina nuvarande studier

– intyg och utlåtanden som du hänvisar till

– Vamias egen blankett för ansöökan

Ansökan enligt prövning -blankett 

Leveransplats

Säker e-post; https://secure.vaasa.fi/ eller

VamiaGuide

Krutkällarvägen 2

65100 VASA

Märk kuväret med vilken bransch ansökan gäller.

Bekanta dig med våra individuella utbildningsleder och studerandes berättelser

Examen