Working quality – quality in work

PROJEKTETS LÄNGD 2017 – 2018

FINANSIÄR: Utbildningsstyrelsen

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Utvecklingschef Hillevi Kivelä, Vamia

fornamn.efternamn(at)vamia.fi , tel. 040 549 7430

PROJEKTETS FÖRVERKLIGARE: Yrkesakademin i Österbotten (koordinator), Axxell Utbildning Ab, Folkhälsan utbildning Ab, Optima samkommun, Vasa stad / Vamia

 

MÅL:

Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen för reformen.

 

KORT BESKRIVNING AV PROJEKTET:

Inom projektet planeras indikatorer till den reformenliga processen. Tyngdpunkten för projektet ligger på proaktiva indikatorer samt på nya indikatorer för ekonomin.

Stärkande av kvalitetskulturen

Tre olika läroanstalter gick samman 1.1.2017 och blev Vamia. Inom projektet undersöks den sammanslagna organisationens kulturtyp med Q-KULT-verktyget.

Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Inom projektet utvecklas och slutförs den verksamhetsmodell som skapades inom projektet Botnia Quality 2, så att den passar till kvalitetssäkringen av olika inlärningsmiljöer inom och utanför läroanstalten och så att den kan fungera som responskanal för arbetslivet.

PROJEKTETS RESULTAT