Vi gör tillsammans

PROJEKTTID: 4.11.2016–31.12.2017

PROJEKTETS FINANSIÄR: Utbildningsstyrelse

KONTAKTPERSON VAMIA: Christer Burman, christer.burman@vamia.fi

NÄTVERK: Yrkesakademin i Österbotten (koordinator), Vamia, Optima, Inveon, Axell

MÅLSÄTTNING: Målet är att skapa en modell som för att stärka samhörigheten och gruppbildningen mellan studerande i genomförandet av individuella och flexibla studiestigar.

VERKSTÄLLANDE: Vi utvecklar en modell som baserar sig på gemenskapsbaserad verksamhetskultur, öppen lärandegemenskap som synliggör kunnandet som en del av gemenskapen, stärker studerandes delaktighet i lärandet och berikar samarbetet mellan utbildningsarrangör och näromgivningen. Modellen utvecklas i samarbete med elevkåren och tutorerna. Modellen är avsedda att hjälpa nya studerande att inleda sina studier i Vasa. Modellen utvärderas genom pilotering och utvecklas vidare.

 

RESULTATRAPPORT

Läs här