Föreldraföreningens årsmöte 29.9.2021

Välkommen till Vamias föreldraföreningens årsmöte!

Tid och plats: onsdag 29.9 kl. 19, Silverias auditorium, Krutkällarvägen 4.