Vamias studerande deltar i Karin Toivolas Julpåsen-insamling – Kom med och skapa julstämning för mindre bemedlade familjer i Vasa!

Den traditionella Julpåsen-insamlingen, som Karin Toivola har tagit initiativ till, ordnas i år redan för tionde gången. Tredje läsårets merkonomstuderande vid Vamia är i år med och ordnar insamlingen. Projektet ingår i att lära sig genom att göra, då studerandena får öva att göra olika saker genom att delta i projekt i praktiken.

Idén med Julpåsen-insamlingen är att mindre bemedlade familjer ska få julmat på bordet och kunna njuta av julen tillsammans med familjen och sina närmaste. Vid insamlingspunkterna tas emot juldelikatesser och livsmedel som håller i rumstemperatur samt presentkort.

”Vi hoppas att så många som möjligt deltar i kampanjen för att glädja Vasafamiljer så här inför julen. Vi vill hjälpa även andra att kunna ta del av en god julstämning. Julstämning åt alla! säger Vamias studerande.

Många företag har redan i flera år deltagit i insamlingen. Också en liten donation bidrar med julstämning åt många. Delta i insamlingen för en god sak!

Insamlingspunkterna i Hansa 2 & 4 och Sampo aulan 1.12. kl.9-13

och

insamlingspunkterna i olika affärer under tiden 8-10.12

  • onsdag 8.12 Minimani kl. 14-20
  • torsdag 9.12 både i Citymarket i centrum och i Citymarket i Stenhaga finns en insamlingskärra dit man kan lämna sina donationer under hela dagen
  • fredag 10.12 Prisma kl. 14-20