Vamias covidanvisningar

Om du får ett positivt resultat i ett hemmatest, meddela själv de personer som du varit i närkontakt med (mindre än 2 meter och över 15 minuter) under 48 timmar innan symtomen började eller efter att de har exponerats för coronavirus.  Isolera dig i 5 dagar. Om du behöver ett officiellt testresultat på grund av förlorade förvärvsinkomster, gå på ett officiellt test.

Längden på karantänen räknas från exponeringstidpunkten. Om du har blivit exponerad t.ex. torsdag kl. 12.45-13.55 på en lektion, slutar din självvalda karantän tisdag kl. 13.55. Då är du ännu hela tisdagen borta från skolan.

I samtliga fall rekommenderas det att om du har symtom ska du undvika kontakt med andra personer än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn från den tidpunkt då symtomen började.

Ett officiellt coronavirustest, som utförs av hälsovården, görs i fortsättningen i följande fall:

 • En yrkesperson inom hälsovården har rekommenderat ett test
 • Du arbetar med kunder och patienter inom social- och hälsovården
 • Du arbetar i vilken som helst uppgift inom dygnetruntservicen för äldreomsorg eller personer med funktionsnedsättning
 • Du hör till en riskgrupp för allvarlig covid
 • Du är gravid

Skolgång med närundervisning på ett tryggt sätt förutsätter nu att uppmärksamhet ägnas ett hälsosäkert beteende.

 • Inte heller med små förkylningssymtom får du gå till skolan.
 • Medan du väntar på resultatet av ett coronavirustest får du inte gå till skolan!
 • Samma anvisning gäller också undervisningspersonalen

Officiell karantän innebär att en infektionsläkare har fattat ett administrativt beslut om karantän. Karantänens längd framgår av beslutet.

En exponering som skett i skolan leder inte automatiskt till karantän. Till karantän förordnas man utgående från en bedömning av en infektionsläkare.

 • Du har fått tre vaccindoser och det har gått över en vecka sedan den senaste. Iaktta trots det försiktighet under de kommande tio dygnen, eftersom man kan bli smittad trots att man är vaccinerad. Gör ett hemmatest andra och femte dagen samt redan tidigare, om du får symtom.
 • Du har fått två vaccindoser och det har gått mindre än fyra månader sedan den senaste
 • Eller du har haft covid under de senaste fyra månaderna.

Om man har symtom ska man stanna hemma och göra ett hemmatest

Om en elev har rinnande näsa, sträv hals, hes röst och hosta eller stegring, ska hen stanna hemma och göra ett hemmatest.

 1. Om testresultatet är negativt, stannar eleven hemma och återvänder till skolan efter två dagar utan symtom.
 2. Om testresultatet är positivt, ska eleven gå på officiellt test, och om också det är positivt, fattas beslut om isolering. De som bor i samma hushåll försätts i karantän i 10 dagar oberoende av eventuellt vaccinskydd (fortgående exponering).

Exponering som sker hemma leder till karantän också om man har tre vaccindoser. (stark exponering leder ofta till att också de som har vaccinerats tre gånger insjuknar, dock inte i en svår sjukdomsform)

Då den första familjemedlemmen insjuknar, är i allmänhet längden på karantänen för de övriga familjemedlemmarna 10 dygn. Tiden räknas från den tidpunkt då den insjuknade personen fick symtom. Om den som har fått smitta inte har symtom, räknas tiden från provtagningsdagen. Om flera familjemedlemmar insjuknar, börjar en ny 10 dygns karantän för dem som inte har symtom, sammanlagt högst tre veckor.

Hemmatest har beställts centraliserat till Österbotten, och ett första parti av hemmatest är på väg till Vamia. De ansvariga lärarna för första året kan hämta en testförpackning på Krutkällarvägen från VamiaGuides info (1 st./studerande) och på Smedsbyvägen från lagret.

 

Åsa Stenbacka

Rektor