VamiaGuide dejourerar 4-5.1.2022

VamiaGuide dejourerar 4-5.1.2022 kl. 12–14 på Hansa kampus

Dejourtelefon på båda dagarna kl. 8-16, Hans Kankkonen 040-1869396