VamiaEasy - Vamia

VamiaEasy

INLÄRNING I EN NY MILJÖ!

 

 

I samarbete med lärare, studeranden och arbetslivets samarbetspartners

Välfärdsteknologi och kunnande som är relaterat till det behövs allt mer i framtiden.

VamiaEasy är en simulerad miljö för hinderfritt boende, där du lär dig välfärdsteknologi och hemautomationslösningar, med vilka man underlättar vardagen, ökar säkerheten och möjliggör att du kan bo hemma så länge som möjligt.

VamiaEasy fungerar även som en simulerad inlärningsmiljö med hjälp av den installerade simulationstekniken och lärare som är utbildade i simulationspedagogik. Genom simulering kan du öva på praktiska arbetssituationer och bekanta dig med välfärdsteknologin tillsammans med läraren eller med hjälp av instruktionerna i QR-länkar som finns i rummet.

Vi presenterar gärna VamiaEasys välfärdsteknologi och möjligheter för hemautomationsteknik även för arbetlivet och samarbetspartners, såsom andra läroanstaltet och social- och hälsobranschens personal.

Välkomna att bekanta er!

Kontakter och tilläggsuppgifter om utrymmet och utbildningarna:

  • Pedagogisk utvecklare Ylikahri Anu
    + 35840 0597018
  • Utbildningschef för välfärdstjänster Boren Toni
    + 35840 8294225

(förnamn.efternamn@vamia.fi)

   


Utvecklings- och företagssamarbete

Utbildning relaterad till VamiaEasy och välfärdsteknologin, utvecklas i samarbete med andra läroanstalter, arbetslivet samt företagen.

Vår inlärningsmiljö ger även företag möjligheten att presentera sina välfärdstekologiska lösningar och få feed-back av användarna för vidareutveckling av dem.

Tag gärna kontakt – låt oss vidareutveckla tillsammans!


Samarbetspartners:

 

          

             


 

Publikationer

Vamia erbjuder unik välfärdsteknologisk
studiemiljö kring hinderfritt boende

 

 

 

 

 

Sedan årsskiftet kan såväl vårdstuderande vid Vamia som
företag och andra aktörer inom branschen bekanta
sig med VamiaEASY, en autentisk miljö för hinderfritt boende,
anpassat speciellt för äldre.

Älykoti auttaa esteetöntä asumista

Vamian koulutuksissa ollaan tekniikan kehityksessä
mukana. VamiaEASY-älykoti vastaa tämän päivän ja
tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin.

Font storlek
Kontrast