Vamia övergår omedelbart till distansundervisning 5.10.2020

UPPDATERAT: 12.10.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stads beredskapsgrupp meddelar följande:

  • Vamia övergår till distans undervisning omedelbart.
  • Social- o hälsovårdstuderande – utbildningssavtal avbryt på sjukhus.
  •  Vamia fortsätter med distansundervisning till 31.10. Mera information senare om hur undervisningen anordnas efter v 44.
  • Under distansundervisningen serveras inte skollunch.

Ansvariga lärare meddelar sina studerande omgående om situationen.

Situationen är allvarlig och jag uppmanar er alla att följa direktiven och undvika resor under höstlovet.

Rektor Åsa Stenbacka