Vamia övergår till distansundervisning

På Vamias campus har flera positiva coronavirusfall konstaterats, och därför har beslut fattats att hela läroinrättningen övergår till distansundervisning i två veckor från och med tisdag 26.1.2021. Under den senaste veckan har coronavirussmitta konstaterats i fem fall vid Vamia. Alla exponerade har blivit kartlagda och försatts i karantän.

-Det har kommit uppgifter om att på båda campus finns flera fall av coronaviruspositiva, och jag ser ingen annan möjlighet än att övergå till distansundervisning. Jag hoppas att alla nu håller sig hemma och noga följer de anvisningar som myndigheterna har gett, konstaterar rektor Åsa Stenbacka.

De ansvariga lärarna sänder information om distansundervisningen till de studerande. Följ också Vamias webbplats samt sociala medier om ändringar i studiesituationen.

Om du har också bara lindriga symtom och känningar som antyder coronavirus, stanna hemma och gör en symtombedömning om covid-19 på Omaolo.fi på nätet. Om det behövs, ta kontakt med din egen hälsostation per telefon under tjänstetid.

Kontaktundervisning fortsätter på måndag 8.2.2021.